ČINNOSTI
 • Project management
  • Project management a hlavní koordinační činnost.
 • Výzkum a vývoj  
  • Aplikovaný výzkum  a vývoj na zakázku  
 • Výroba speciálních technologických celků  
  • vysokotlaké a vakuové nádoby s regulovaným ohřevem
  • stroje a zařízení pro růst monokrystalů
  • speciální technologické celky pro SVS metodu  
 • Technické poradenství   
  • v oblasti technologie růstu monokrystalů
  • v oblasti technologie SVS metod
  • pro vakuová zařízení a vysokoteplotní pece do 2 500 °C  
 • Speciální stavební činnosti - sanace betonových konstrukcí
  • Provádění speciální stavební činnosti - sanace betonových konstrukcí, jádrové vrtání betonových konstrukcí, řezání betonů, příprava podkladů betonových konstrukcí a práce s VVP (vysokotlakým vodním paprskem), broušení, frézování betonových konstrukcí, provádění injektáží včetně dodávek materiálů. Odstranění dynamických účinků - vibroizolace.
 • Vysokopevnostní betonové zálivky
  • Provádění vysokopevnostních betonových zálivek včetně zpracování technologického postupu, zaškolení personálu a dodávky materiálů (zalití strojních základů přesných strojů všech druhů vystavených vysokým vibracím, zalití kotevních otvorů a prvků s vysokými nároky na statické a dynamické zatížení – to vše i ve velice rychlém provedení za mimořádných podmínek jako havarijní stavy a situace) včetně návrhů řešení a zpracování technologických postupů, prací a dodávek materiálů.
 • Hydroizolace a izolace
  • Hydroizolace a izolace proti průniku chemických látek, ropných produktů a olejů, včetně ochrany betonových konstrukcí (to vše s odolností proti působení tlakových zdrojů – tlaková voda, atd.) včetně návrhů řešení a zpracování technologických postupů, prací a dodávek materiálů.
 • Ochrana betonových konstrukcí
  • Ochrana betonových konstrukcí (nátěry betonových konstrukcí, penetrace) za použití speciálních materiálů s vysokou přilnavostí k podkladu, odolností vůči tvorbě prasklin a vysokou otěruvzdorností, včetně návrhů řešení a zpracování technologických postupů, prací a dodávek materiálů.
 • Inženýring a autorský dozor
  • Inženýring a autorský dozor na akcích při opravách a sanacích betonových konstrukcí.
 • Technické poradenství
  • Technické poradenství v oblasti betonových konstrukcí (technická řešení, výběrová řízení a projektmanagement).
 • Diagnostika
  • Diagnostika staveb a betonových konstrukcí včetně vypracování znaleckých posudků a průkazných zkoušek.
 • Návrhy řešení a zpracování technologických postupů
  • Návrhy řešení a zpracování technologických postupů v případech havarijních stavů a situací včetně technického servisu a dodávek doporučených speciálních betonů a materiálů (vysokopovenostní betonové zálivky a malty s možností plného provozního zatížení od 30 minut do několika hodin po aplikaci).
  • Návrhy řešení a zpracování technologických postupů s použitím nejmodernějších materiálů z oblasti oprav a sanací betonových konstrukcí (včetně řešení statických poruch a statických stabilizací konstrukcí).