O společnosti 


Základní údaje 
Historie společnosti 
Kontakty 

 

 

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena 1. března roku 2001.
V roce 2002 po odkoupení obchodního podílu firmy (původní název Epoxy Line s.r.o.), která byla v r. 2001 v "červených číslech", a po změně statutárního orgánu a managementu a po restrukturalizaci, byla společnost přejmenována, došlo k rozšíření předmětu podnikání a během krátké doby byla zcela stabilizována.


V roce 2003 společnost navázala na hlavní činnosti r.2002. Společnost zahájila výrobu prodej a distribuci vlastní řady výrobků používaných při sanaci ŽBK dle vlastních receptur (výroba ve mzdě ve výrobních závodech Syntézia Pardubice, Severochema-Liberec).
Zahájila rovněž prodej a distribuci s doprovázející inženýrskou činnosti a poradenstvím sanačních systému GEMITE a speciálních betonových zálivek od největšího světového výrobce PAGEL Spezial Beton.


V roce 2004 společnost navazuje na hlavní směr rozvoje r.2003 a využívá získaných zkušeností v oblasti ČOV a staveb infrastruktury. Důležitým krokem je řádné členství v SSBK (Sdružení sanací betonových konstrukcí).
Společnost rovněž dodala první materiály na stavby a sanace dopravních staveb a mostů, z nichž lze zmínit např. dodávku speciálních stavebních a sanačních materiálů firmy Pagel, ale i materiály vlastní výroby z řady HIC pro firmu SDS Exmost na projekt "Oprava mostu v obci Týnec nad Sázavou".
Jedním z nejdůležitějších kroků společnosti bylo uzavření Smlouvy o exklusivním zastoupení s německou firmou Pagel Spezial Beton GmbH & CO. s platností pro Českou Republiku, Slovenskou a Arménskou Republiku. Pagel Spezial Beton GmbH se s více než 30letou působností v oblasti výroby a dodávek speciálních stavebních a sanačních materiálů jako i vysokopevnostních betonových zálivek rozhodně řadí ke světové špičce.
V roce 2005 se společnost HIC & Services,s r.o. účastnila dvou největších stavebních veletrhů na území Slovenské republiky - veletrh CONECO v Bratislavě a České republiky veletrh IBF2005 v Brně. Na tomto Brněnském veletrhu byl představen nový produkt PAGEL FE20 a ve své skupině získal jedinečné ocenění Zlatou medaili za produkt roku.
V tomtéž roce prošla naše společnost procesem zavádění systému kvality jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a od 21.7.2005 je řádným držitelem příslušného certifikátu.
V roce 2006 pak společnost získala a je držitelem příslušného certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost nadále pokračuje ve svých aktivitách, přičemž se v rámci své podnikatelské strategie průběžně snaží zjišťovat potřeby zákazníků a vyhodnocovat jejich spokojenost. Zároveň systematicky hledá mezery na trhu ve svých příbuzných oborech. Díky tomu neustále rozšiřuje svou oblast působnosti. Vlastnímu výzkumu a vývoji se věnuje od začátku roku 2006. Spolenost úspěšně realizovala projekty : ARSIRA – výzkum a vývoj technologií na výrobu monokrystalů křemíku; Solar I – vývoj fotovoltaických článků s účinností více než  25%.
Od roku 2011 se společnost zabývá výzkumem a vývojem zařízení na výrobu velkofomátových monokrystalů safírů, HDC technologií – horizontální růst safírů. V roce 2012 společnost vyvinula nový prototyp zařízení na výrobu velkoplošných monokrystalů safírů typ. HIC I 300B 002.
V roce 2010 účelově založila dceřinou společnost HIC&Co. s.r.o., která se zabývá výrobou monokrystalů safírů.


Kromě výše uvedeného se od roku 2011 společnost zabývá i výzkumem a vývojem technologických celků na SVS metodu (samošířící vysokoteplotní syntéza) pro získání oxidu hlinitého nebo křemíku o čistotě vyšší než 99,995%.