Produkty 


Řada HIC 
Řada PAGEL 
Atesty a certifikáty 

 

 

 

PRODUKTY HIC
HIC-DRY-TORCRETE

SPCC stříkaná betonavá malta

HIC-DRY-TORCRETE je cementem pojená SPCC-betonová malta pro suché stříkání. Jednokomponentní maltová směs je vylepšena polymery a polymerovými vlákny.

Základní vlastnosti:

  • vysoká stabilita na horizontálních, vertikálních i podhledových plochách
  • schopnost difuze vodních par
  • odolná vůči mrazům a rozpustným solím
  • zabraňuje průniku CO2
  • bez použití kotevního můstku

Technický list [Acrobat PDF]

 

HIC-EKO CW+

Membránová chemicky odolná hydroizolační cementová hmota na bázi kapilární krystalizace

HIC-EKO CW+ je izolační hmota, která zajiš�uje dvojí hydroizolační ochranu jednak na bázi krystalické (kapilární) hloubkové vodotěsnosti a zároveň membránovou izolaci na povrchu. Je vhodná pro izolaci nových či stávajících vodních nádrží a vodohospodářských betonových stavebních objektů, vyhnívacích nádrží, čiřících zařízení. Je rovněž vhodným těsnícím materiálem k zajištění vodotěsnosti opěrných zdí, základů, betonových desek, plaveckých bazénů a dalších betonových struktur.

Technický list [Acrobat PDF]

 

HIC-EKO GARD SX ST

Penetrace betonových konstrukcí

Penetrační lak HIC-EKO GARD SX ST je určen pro povrchovou úpravu nových i opravených betonových konstrukcí, panelů a jiných betonových objektů, omítek, cihlových i kamenných objektů, ale i pro povrchy vozovek vysoce zatížených těžkou dopravou, opěrné zdi, přehradní hráze, dlaždice, betonové střešní tašky a další betonové konstrukce a prvky (balkony, átria, apod.).

Technický list [Acrobat PDF]

 

HIC-EKO OIL

Ekologický separátor

Separátor HIC-EKO OIL je určen jako separační prostředek pro nanášení na styčné plochy bednění, forem a betonu. Je vhodný pro použití při procesech betonáže monolitických betonových konstrukcí, při výrobě prefabrikovaných ŽB panelů a prvků. Nanášení na bednění a formy provádět kartáčem nebo gumovou stěrkou. Používat při okolní teplotě při nanášení a zalití nad 0°C.

HIC-EKO OIL se používá jako separační prostředek jak u vibrovaných betonů tak i u SCC betonů.

Technický list [Acrobat PDF]

Bezpečnostní list [Acrobat PDF]

 

HIC-EKO RETARDER W

Zpomalovač odpařování

Separátor HIC-EKO RETARDER W je určen pro aplikaci na čerstvě zpracované betonové konstrukce a plochy jako zpomalovač odpařování.

Nanáší se na vodorovné a svislé betonové plochy ihned po zpracování betonové směsi do forem, nebo ihned po odbednění. Snižuje průběh odpařování o 40 – 80% v závislosti na klimatických podmínkách a tím napomáhá k dokonalejšímu procesu hydratace „vyzrání betonu“. Je nezbytně nutný pro ošetření betonových ploch, zejména v extrémních povětrnostních podmínkách (vysoká okolní teplota, přímé působení slunečního záření, přímé působení průvanu nebo větru). Použití přípravku napomáhá vytvoření a následné hlazení vzniku vysoce estetických ploch.

Eliminuje a snižuje vznik povrchových mikrotrhlin a trhlin betonů. Prostředek je vhodný pro použití při procesech betonování monolitických betonových konstrukcí, při výrobě prefabrikovaných ŽB panelů a prvků. Nanášení provádět rozprašováním prostředku na betonové plochy talkovým rozprašovačem na tekutiny až do vzniku „souvislého filmu“. Používat při okolní teplotě při nanášení nad 0°C.

HIC-EKO RETARDER W se používá jak pro klasické vibrované betony tak i SCC betony.

Technický list [Acrobat PDF]