Významné reference 


Vybrané reference 
 
Project Management 
Sanace BK 
Diagnostika a TPS 

 

 

 

VYBRANÉ REFERENCE
Sanace betonových konstrukcí
 • Ekologické stavby
  • Firma Hansen, sanace a hydroizolace, vysokpevnostní zálivka vodní nádrže CHÚV Elektrárna Opatovice. Realizace 2005.
  • Objekty ČOV výrobny Vertex, firma Hansen, VCES investor Saint-Gobein Fr.  Realizace 2004.
  • ČOV Modřice, objekt dmychárna, ŽS Brno, a.s. Realizace 2004.
  • Sanace podlah 1.NP na objektu Plynové motory, ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s., investor BVK a Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2004.
  • Kompletní sanace a chemicky odolná hydroizolace objektu Domácí kanalizace DK včetně přilehlých jímek, ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s., investoři BVK a Ondeo Degrémont (Fr) Realizace 2004.
  • Sanační práce a asistenční práce při uvádění zařízení do provozu na 28 objektech ČOV Brno-Modřice, Ondeo Degrémont. Realizace 2004.
  • Kompletní sanace – II.etapa objektu Lapák štěrku ČOV Brno-Modřice, IMOS Brno, investor BVK a Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2004.
  • Sanace, vybudování a ochrana odtokových ploch objektu UČ SO 0203 Lapák štěrku ČOV Brno-Modřice, IMOS Brno, investor BVK a Ondeo Degrémont (Fr) Realizace 2004.
  • Sanace, chemicky odolná izolace a vysokopevnostní zálivka hradítek a okolní plochy na objektu Lapák písku a tuku ČOV Brno-Modřice, Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2004.
  • Kompletní sanace objektu (2x akumulační nádrž, 1 x armaturní komora) Vodojem Bohdalice, IMOS Brno, investor VK Vyškov Bohdalice. Realizace 2004.
  • ČOV Újezd nad Lesy - II. etapa –aktivace a dosazovací nádrže – sanace ŽBK, investor Pražské Vodovody a Kanalizace, generální dodavatel Skanska, VHS Teplice. Realizace 2004.
  • ČOV Boskovice, rekonstrukce objektu lapáku písku, investor Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice, generální dodavatel VHS Teplice. Realizace 2004.
  • ČOV Bystřice pod Pernštejnem, sanace objektu uskladnění kalů, investor Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice, generální dodavatel VHS Teplice. Realizace 2004.
  • ČOV Těšany, sanace, sádrové vrtání, investor Obec Těšany, Vodárenská akciová společnost, generální dodavatel ŽS Brno. Realizace 2004.
  • ČOV Aš, sanace dna nádrže, investor VAKAS. Realizace 2004.
  • Kompletní sanace dvou usazovacích nádrží ČOV Brno-Modřice, Redometall, investor BVK, Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Kompletní sanace objektu Šnekové stanice s přilehlými jímkami, ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s., investor BVK.  Realizace 2003.
  • Sanace betonové konstrukce rampy hlavní rozvodny a trafostanice ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s., investor BVK, Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Sanace základů pod plynovými motory na objektu Plynové motory, ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s, investor BVK, Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Sanace a chemická odolná hydroizolace se zajištění plynotěsnosti na objektu Biofilter ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno,a .s, investor BVK a Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Sanace a sanační práce na objektech ČOV Karviná, ČS úpravny vod, SčVK Teplice, ČS ČOV Havířov, ČOV Tábor, ČOV Nový Jičín, LK pumpservice, investoři výše uvedeni. Realizace 2003.
  • Kompletní sanace a rekonstrukce rozdělovacího objektu ČOV Brno-Modřice, IMOS Brno, investor BVK a Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Kompletní sanace – I.etapa objektu Lapák štěrku ČOV Brno-Modřice, IMOS Brno, investor BVK a Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Speciální sanace vrchlíku plynojemu torkretovací technologií ČOV Jindřichův Hradec, Aquares, investor JIVAK. Realizace 2003.
  • Oprava a sanace havarijního stavu záhlaví dosazovacích nádrží ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno,a s., investoři BVK a Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2003.
  • Sanace havarijního stavu v toku Lapáku tuku a usazovací nádrže č.3 ČOV Brno-Modřice, Ondeo Degrémont. Realizace 2003.
  • Sanace vodovodního potrubí Lahovice DN 150. Technologie Hi-technology a produkty Hunting-Waterline. Zkoušení nové technologie. Pražské vodovody a kanalizace, generální dodavatel SKANSKA Realizace 01.2002.
  • Kompletní sanace a zastavení aktivních průsaku do vodovodní šachty hlavního přívodu vody do hl.m.Prahy Káraného řadu, ul.Průmyslová, Praha. Technologie Hi-technology a produkty GEMITE. PT a.s. a PVK. Realizace 01.2003.
 • Historické budovy
  • Zastavení průsaku a sanace Národní divadlo během záplav. Technologie Hi-technology a produkty GEMITE. Realizace 08.2002
 • Energetika
  • Euro-Building Bratislava, sanace a vysokopevnostní zálivky při rekonstrukci AE Mochovce SK. Realizace 2005.
  • ROBO Pieš�any, sanace a vysokopevnostní zálivky pro rekonstrukci AE Jaslovské Bohunice SK. Realizace 2005.
  • Hydroizolace a zastavení aktivních průsaků včetně sanace betonových konstrukcí na objektu bagrovací stanice PTM, SESmont, investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Oprava a sanace patky zarážedla jeřábové dráhy, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Kompletní sanace a úprava nájezdových ploch včetně hydroizolací hlavního elektrokanálu z PTM do PRE, investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Oprava prostupu do potrubního kanálu chladící vody, investor Pražská Teplárenská a.s. Realizace 2004.
  • Oprava havárie požárního řádu a řádu pitné vody, investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Havarijní oprava kanálu pro přívod páry, investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Oprava a sanace scezovacích nádrží včetně jejich hydroizolace odolné vůči agresivnímu prostředí, SES Mont, a.s., investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2003.
  • Sanace systému sběrných kanálů scezovacích nádrží, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2003.
  • Epoxydace a ochrana struskovodu EUTIT, Stará voda u Mariánských Lázni (konečný produkt je určen pro energetické podniky typu ČEZ,Teplárny atd.). Technologie Hi-technology a produkty Hunting-Waterline. Realizace 05.2002.
  • Sanace chladícího řadu TMA II. Technologie Hi-technology a produkty Hunting-Waterline. Pražská Teplárenská. Realizace 06-08.2002.
  • Sanace řádu Chemické úpravny vody. Technologie Hi-technology a produkty Hunting-Waterline. Pražská Teplárenská a.s., Realizace 11.2002.
  • Sanace a rekonstrukce sběrné chemické vany na střeše objektu CHÚV pod 3x 100m3 nádržemi s koncentrovaným louhem 2x a kyselinou.  Technologie Hi-technology a produkty GEMITE. Pražská Teplárenská a.s.– Malešice Praha. Realizace 11-12.2002.
  • Rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí „protiatomového krytu“ PT a.s. Praha.  Technologie Hi-technology a produkty GEMITE. Realizace 09.2002.
  • Rekonstrukce a sanace ŽB konstrukce přístavku objektu „Chemické úpravy vody“ Pražská Teplárenská Praha. Technologie Hi-technology a produkty GEMITE. Realizace 01-02.2003.
 • Strojírenství a průmyslové podniky
  • ČKD Praha DIZ, ČKD Bratislava, vysokopevnostní zálivky a sanační systémy PAGEL. Realizace 2005.
  • Interceramica, dodávka materiálů PAGEL. Realizace 2005.
  • Průmstav Štětí, vysokopevnostní zálivkové malty PAGEL. Realizace 2005.
  • Humpolecké strojírny Humpolec, vysokopevnostní zálivkové malty PAGEL. Realizace 2005.
  • Zajištění prostupu a sanace mezi usazovací a retenční jímkou ČOV Lihovar Kojetín, Lihovar Kojetín. Realizace 2004.
  • Vysokopevnostní zálivky strojů, zařízení a lisu – celkem 45 ks, areál KronoSpan OSB, Investor KronoSpan OSB Realizace 2004.
  • Sanace a „sešití“ usazovací a retenční nádrže, ČOV Lihovar Kojetín, Lihovar Kojetín, a.s. Realizace 2003.
  • Severochema Liberec, firma Lizanec, sanační materiály a chemicky odolné izolace na objekt sběrné bezpečnostní nádrže pod zásobníkovým polem skladu nebezpečných a hořlavých kapalin. Realizace 2004.
  • Fritzmeier s.r.o., Vyškov, vysokopevnostní zálivka základů. Realizace 2004.
  • Grafické závody Svoboda, základy rotačních strojů. Realizace 2004.
  • Kappa – Brno výrobna obalů, zalití základů pod rotačními stroji. Realizace 2004.
 • Dopravní stavby
  • SDS Exmost, sanace, vysokopevnostní zálivky a ochranné penetrace a nátěry pro most v obci Týnec nad Sázavou. Realizace 2005.
  • Dywidag Prefa Lysá nad Labem, a.s., ochranné a hydroizolační nátěry na vodní nádrže pro rekonstrukci dálnice D1. Realizace 2005.
  • Most Kyjov, Starstav, investor město Kyjov. Realizace 2004.
  • Dywidag Prefa Lysá nad Labem, a.s., penetrace a ochranné nátěry pro nástupní plochy železničních stanic Deutsche Bahn. Realizace 2004.
  • ŽS Brno, a.s. sanační materiály a ochrana výztuže na akci „Letiště Ruzyně“. Realizace 2005.
 • Automobilový průmysl
  • Sanace a tlaková hydroizolace opravných jímek v prodejně Škoda Autosalon Louda, Chlumec nad Cidlinou. Realizace 2003.
 • Ostatní odvětví
  • Dywidag Prefa Lysá nad Labem, a.s., penetrace, ochranné nátěry na výrobky předpjatých panelů SPIROL. Realizace 2005.
  • Dywidag Prefa Lysá nad Labem, a.s., sanační materiály na sanace a kosmetické úpravy stadionu Jičín. Realizace 2005.