Významné reference 


Vybrané reference 
 
Project Management 
Sanace BK 
Diagnostika a TPS 

 

 

 

VYBRANÉ REFERENCE
Diagnostika a technicko poradenský servis, inženýrská činnost
 • Ekologické stavby
  • Diagnostika a posouzení provedených úprav sběrné jímky pitné vody na objektu CHÚV Elektrárna Opatovice, firma Hansen, investor EOP. Realizace 2005.
  • Diagnostika a posouzení stavu konstrukcí lávky na šnekové stanici, ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s., investor BVK, Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2004.
  • Diagnostika a návrh opravy základů na objektu Plynové motory ČOV Brno-Modřice, ŽS Brno, a.s., investor BVK, Ondeo Degrémont (Fr). Realizace 2004.
 • Energetika
  • Diagnostika, posouzení a návrh sanace a oprav zarážecí patky jeřábové dráhy, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2005.
  • Diagnostika, posouzení celkového stavu jeřábové dráhy, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2005.
  • Diagnostika a posouzení včetně projektu nájezdové plochy hlavního elektrokanálu mezi Pražskou Teplárenskou a PRE, investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2005.
  • Diagnostika, posouzení a návrh řešení na sanaci betonového kazetového stropu střechy strojovna TMA I, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2005.
  • Diagnostika a posouzení zavěšeného sběrného kanálku scezovacích nádrží, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Diagnostika a návrh technologie sanace podpěry hlavního kouřovodu PTM, Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Statické posouzení podpěr kouřovodů kotlů K11, K12 TMA II PTM, PMR Consult s.r.o., investor Pražská Teplárenská, a.s. Realizace 2004.
  • Posouzení skořepinové ŽB konstrukce střechy bagrovací stanice, Pražská Teplárenská a.s, TaSDI (obdobná konstrukce jako v Teplárně Opatovicích). Realizace 2003.
 • Průmysl
  • Diagnostika a návrh oprav a sanací usazovacích a retenčních nádrží na objektu ČOV Lihovar Kojetín, investor Lihovar Kojetín,a.s. Realizace 2004.
  • Výstavba a ekologická ochrana betonových konstrukcí výrobní závod Saint-Gobein Hodonice u Znojma. Realizace 2002-2003.
 • Ostatní odvětví
  • Diagnostika a posouzení stavu BK, RD Hradiště – projekční kancelář Zeman. Realizace 2005.
  • Diagnostika a posouzení stavu BK u objektu kasárna ve Zlíně, projekční kancelář Zeman. Realizace 2005.